Oriëntatiegesprek

Tijdens dit kosteloze en vrijblijvende gesprek vragen wij de betrokken partijen op hoofdlijnen naar de zaken die zij willen bespreken tijdens de mediation en wat zij verwachten te bereiken met de mediation. Aansluitend geven wij aan wat wij voor partijen kunnen betekenen als mediator en doen wij een realistische opgave van het te verwachten aantal gespreksuren en de bijkomende werkzaamheden. Gezamenlijk wordt dan bepaald of gestart wordt met de mediation.