Het mediationproces bestaat uit een aantal stappen:

1. Kennismakingsgesprek
Beide partijen worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein. Tijdens dit gesprek bespreken we mediation, welk doel de deelnemers hebben met de mediation, wat wij van partijen verwachten en wat zij van ons  mogen verwachten als mediators. Als de betrokkenen willen starten met de mediation dan kan dat direct nadat de mediationovereenkomst getekend is.

2. Oriëntatie
Wij gaan als gespreksleider dieper met de deelnemers in op de kwestie. Onze rol is ervoor te zorgen dat de communicatie tussen partijen op een constructieve manier plaatsvindt.

3. Onderhandeling
Als alle belangen helder zijn dan ondersteunen wij de betrokkenen bij het zoeken naar oplossingen. In deze fase zullen wij erop letten dat de door partijen voorgestelde oplossingen tegemoet komen aan hun (wederzijdse)belangen en dat de oplossingen ook haalbaar zijn.

4. Afronding
Als de deelnemers het eens zijn over de gewenste oplossing dan leggen wij de gemaakte afspraken vast. Dit kan zijn in de vorm van een afsprakenlijst maar ook in een juridisch bindende overeenkomst zoals een vaststellingsovereenkomst of een echtscheidingsconvenant. Als er kinderen bij de kwestie betrokken zijn dan stellen wij het ouderschapsplan of de omgangsregeling op.