Familie

Hoe komt het dat familieruzies erger zijn dan andere ruzies? Je familie dat is je basis. Als daar een conflict ontstaat dan raakt het je meer dan wat dan ook. Het gaat over jezelf.

Familiebanden zijn sterk. Ze geven kracht en maken kwetsbaar en de opeenvolgende generaties beïnvloeden iemands leven. Hierdoor kunnen binnen families en gezinnen conflicten ontstaan. Door het aanbrengen van structuur, geven onze mediators een ieder de gelegenheid zijn of haar verhaal te doen maar brengen ook ruimte aan waardoor de kwestie van de andere kant bekeken kan worden. Anders met elkaar omgaan is niet altijd minder goed. Want al ben je gevormd door je voorgeslacht, je bent verantwoordelijk voor je nageslacht.