Ouderschapsplan en omgangsregeling (opstellen of aanpassen) 

Kinderen lijden misschien wel het meest onder een echtscheiding. Hun wereld wordt overhoop gehaald. Een belangrijk gegeven bij scheidingsmediation waar kinderen bij betrokken zijn, is dat partners kunnen scheiden maar ouders niet. Aan kinderen wordt, op een manier die aansluit bij hun leeftijd, bij scheidingsmediation gevraagd om over hun toekomst mee te denken. Hun ideeën worden meegenomen bij het opstellen van het ouderschapsplan en de omgangsregeling. De eindverantwoordelijkheid voor dit plan en deze regeling blijft natuurlijk bij de ouders liggen.

Omdat kinderen ouder worden en situaties veranderen, kan een eerder opgesteld ouderschapsplan of een eerder getroffen omgangsregeling bij de mediator aan tafel aangepast worden. Zo kunnen ouders ervoor zorgen dat er te allen tijde werkbare en passende afspraken zijn gemaakt. De kinderen en onderlinge relaties tussen alle betrokkenen, zijn hier zeker bij gebaat. Wij kunnen updates van door plannen die bij ons opgesteld zijn verzorgen maar ook van plannen die opgesteld zijn door andere mediators of advocaten.