Samengesteld gezin

Aan een samengesteld gezin kan een echtscheiding vooraf gaan of een overlijden van een ouder. Dat er bij zo’n nieuwe gezinssituatie loyaliteitsconflicten ontstaan, lijkt voor de hand te liggen. Alle betrokkenen hebben hun verleden, zijn uit balans geraakt en hebben hun verwachtingen voor de toekomst. Door aan de mediationtafel samen te werken met alle gezinsleden die deel uitmaken van het samengestelde gezin, ongeacht hun leeftijd,  kan de koers uitgestippeld worden. De kans van slagen is dan zoveel groter! Geen ouder of kind dat een echtscheiding heeft meegemaakt, zou hier voor een tweede keer mee geconfronteerd moeten worden. Wij gaan met partijen aan tafel en ondersteunen hen bij het inventariseren van de wensen, de mogelijkheden, het uitstippelen van de samengestelde koers en het bepalen van een eigen ‘controlesysteem’ zodat het nieuwe gezin ook op koers kunnen blijven. Het succes van een samengesteld gezin wordt bepaalt door alle gezinsleden samen !!