Scheiding

Een scheiding verandert het leven van alle betrokkenen ingrijpend. Daar komen veelal gevoelens bij kijken zoals woede, verdriet, schuldgevoel en onmacht. Door deze gevoelens lopen de gemoederen tussen de toekomstige ex-partners vaak hoog op. Partijen kunnen elkaar als vijanden gaan beschouwen en de echtscheiding als het slagveld. Als de betrokkenen dan ook nog allebei een advocaat in de arm nemen, is de chaos vaak compleet en de vechtscheiding een feit. Mediation biedt een alternatief voor de vechtscheiding.

Bij scheidingsmediation is er geen ruimte voor professionals die gaan voor het onderste uit de kan voor hun cliënt ten koste van de tegenpartij. Tijdens mediation komen emoties ruimschoots aan bod maar worden er ook doelen voor het heden en de toekomst gesteld. Bij alle (praktische) vraagstukken zoals zorg voor de kinderen, financiën, bezittingen, pensioenen en het onderhouden van contacten met ex-familieleden zoals bijv. opa en oma, ondersteunt de mediator partijen. Daar waar nodig worden partijen bijgestaan door een expert. De mediator structureert de gesprekken, legt de gemaakte afspraken vast en zorgt voor het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank.