Wat is mediation?
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die toegepast kan worden bij nagenoeg elk conflict. De partijen die betrokken zijn bij de kwestie overleggen samen aan tafel onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: een mediator. De mediator is een gespreksleider die fungeert als luisterend oor, katalysator en is speciaal opgeleid voor het begeleiden van het proces. De mediator is volkomen onafhankelijk en onpartijdig, oordeelt niet maar helpt om een oplossing te vinden voor de kwestie of het conflict. Beide partijen moeten vertrouwen in de mediator hebben.

Is mediation vrijwillig?
Ja. Partijen kiezen zelf voor mediation en werken vrijwillig mee. De deelnemers kunnen de mediation (op elk moment) beëindigen als zij zich hiertoe genoodzaakt zien.

Is mediation vrijblijvend?
Nee. Voorwaarde voor deelname aan mediation is dat beide partijen zich er echt voor willen inzetten, dat zij beslissingsbevoegd zijn en er bij beide partijen onderhandelingsruimte is.

Waarom niet naar de rechterbank?
Een gang naar de rechtbank is vaak kostbaar, tijdrovend en partijen hebben de uitkomst niet in de hand. De rechter velt een oordeel en daar moeten ze het mee doen. Niet zelden komen partijen beiden als verliezer de rechtszaal uit want al lijkt er een ‘winnaar’ te zijn, de relatie is na een juridische procedure in bijna alle gevallen blijvend en onherstelbaar beschadigd.

Worden de gemaakte afspraken vastgelegd?
De afspraken die partijen maken, kunnen vastgelegd worden in de vorm van een afsprakenlijstje. Als de gemaakte afspraken nakoming vereisen dan stelt de mediator een juridisch afdwingbaar document op zoals bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst, ouderschapsplan, omgangsregeling of een echtscheidingsconvenant.