Werkrelatietherapie gebaseerd op IBCT*.

Veel problemen in werkrelaties komen voort uit verschillen tussen collega’s die zich slecht laten veranderen. Denk aan verschillen in voorkeuren, persoonlijkheid en diepgaande overtuigingen. Er kan dan wrijving ontstaan, collega’s kunnen elkaar gaan bekritiseren, zich aan elkaar gaan ergeren of elkaar onder druk zetten om te veranderen. Maar met bepaalde onderlinge verschillen kunnen collega’s maar beter leren leven, tenminste als ze allebei in een prettige omgeving willen werken zonder de hele tijd spanning te ervaren. Anders verzanden collega’s in een strijd tegen elkaar terwijl ze elkaar juist nodig hebben om een succesvolle bijdrage te kunnen leveren aan het succes van de onderneming waar zij werken.

Eerst accepteren, dan veranderen.

Collega’s kunnen zo opgeslokt worden door hun onderlinge strijd dat ook problemen die zich wél laten oplossen niet effectief worden aangepakt. Denk aan problemen met klanten, leveranciers, de bedrijfsprocessen. Het oplossen van dat soort problemen vraagt om onderling overleg en een gezamenlijke houding, niet om onderlinge strijd. Door een gebrek aan acceptatie kunnen de problemen zich opstapelen en ontstaat nog meer werkstress. Daarom dus eerst accepteren, of op zijn minst tolereren. Tolereren betekent dat je onderlinge verschillen weliswaar niet leuk vindt en er soms ruzie over hebt, maar je maakt je er niet meer zo druk om. Als je dat bereikt – acceptatie of tolerantie – gaat succesvol samenwerken door te veranderen een stuk makkelijker.

Acceptatie is niet passief.

Acceptatie kan passief klinken. Alsof mensen alles wat hun collega doet maar zouden moeten slikken. Acceptatie is echter verre van passief, het is een actief proces. Het houdt in dat collega’s de onderlinge verschillen tussen hen niet veroordelen, maar deze erkennen en respecteren. Ze proberen zich in te leven in elkaar en te begrijpen waarom hun collega de dingen anders doet, wil of vindt. Idealiter omarmen ze de verschillen tussen hen als iets wat henzelf, hun werkrelatie en dus het bedrijf rijker maakt.

Acceptatie is niet grenzeloos.

Acceptatie wil niet zeggen dat mensen al het gedrag van hun collega zouden hoeven accepteren. Sterker nog, dat is lang niet altijd een goed idee. Collega’s kunnen zich heel vervelend gedragen. Met acceptatie wordt bedoeld dat collega’s accepteren wie de ander is, inclusief wat die ander voelt, denkt, wil en vindt. Acceptatie heeft dan ook een grens als het gaat om gedrag, maar ook als de onderlinge verschillen tussen collega’s erg groot zijn. Dan kunnen de behoeften en wensen van een of beide collega’s in het geding komen.

Veranderen.

Om samen de problemen aan te pakken die als collega’s op je afkomen, moet je effectief met elkaar communiceren en op een systematische manier problemen aanpakken. De werkelijkheid is vaak anders. Veel collega’s verzanden in destructieve communicatiepatronen en communiceren vanuit impulsen en gekwetste gevoelens. En problemen oplossen doen ze vaak chaotisch. In IBCT worden collega’s daarom toegerust met die communicatieve en probleemoplossende vaardigheden waardoor ze problemen voortaan wel kunnen oplossen. Dat helpt hen niet alleen bij het oplossen van de problemen die nú spelen, maar ook bij toekomstige problemen.

Sessies.

In werkrelatietherapie doorlopen collega’s met de therapeut 5 thema’s. Aan elk thema worden doorgaans 2 sessies gewijd.

De thema’s zijn:

  • Acceptatie;
  • Tolerantie;
  • Uitwisseling van positief gedrag;
  • Verbeteren van de communicatie;
  • Probleem oplossen.

Voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met uw werkrelatietherapeut Caroline Durieux via  info@carolinedurieux.com.

  • * IBCT staat voor Integrative Behavioral Couple Therapy. Waarin is IBCT anders dan andere therapieën: in plaats van te concentreren op het veranderen van gedrag, richt men zich op de acceptie ervan. IBCT richt op de feedbackprocessen (circulariteit) die plaatsvinden in interactie met de ander. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat IBCT de relatietevredenheid verhoogt, relatieproblemen doet afnemen en partners/collega’s helpt om beter met elkaar te communiceren.