Wat is zakelijke mediation?

Bij samenwerking en ondernemerschap hoort wrijving die soms kan uitmonden in problemen en/of conflicten. Doorgaans kunnen partijen deze prima onderling oplossen. Als dit niet lukt en een conflict tot stagnatie leidt, energieverlies of een patstelling, dan is mediation een uitstekend middel om weer beweging in de kwestie te creëren.
Partijen hebben er te allen tijde belang bij dat hun inhoudelijke probleem wordt opgelost. In de praktijk staan negatieve emoties, aannames, wantrouwen en oud zeer vaak in de weg aan het vinden van een gezamenlijke oplossing. Dit is te herkennen aan het feit dat partijen dan drukker zijn met het bestrijden en tegenwerken van elkaar, dan met het oplossen van hun gezamenlijke probleem en/of het onderhandelend overbruggen van de kloof die hen scheidt.
Als mediator zorgt Caroline Durieux er voor dat er weer ruimte ontstaat en partijen tot een oplossing kunnen komen en ondersteunt worden in hun onderhandelingen. De meest effectieve oplossing van een kwestie is altijd de gezamenlijk gedragen oplossing die tegemoet komt aan de gemeenschappelijke belangen van partijen.
Basiskenmerken van mediation zijn: vrijwilligheid, commitment, vertrouwelijkheid en de onafhankelijke rol en expertise van de mediator.

In welke omgeving past mediation bij een zakelijk conflict?

Conflicten tussen eigenaren van een onderneming, tussen specialisten in een maatschap of aandeelhouders en directie zorgen ervoor dat resultaten en prestaties van ondernemingen onder druk komen te staan. In internationale ondernemingen spelen vaak taal-en cultuurverschillen een rol. Bij familiebedrijven, MKB-ondernemingen, startups en maatschappen lopen professionele en vriendschappelijke of familiare relaties door elkaar, wat het vinden van oplossingen extra complex maakt.

Niet alleen in de directiekamer maar ook op de werkvloer…..

In veel gevallen is slechte communicatie de oorzaak van een conflict op de werkvloer, waardoor zakelijke mediation vooral bestaat uit communiceren op de juiste manier om zo beide partijen rustig aan het woord te laten. Zakelijke mediation zorgt er voor dat er een oplossing gevonden wordt die voor beide partijen aanvaardbaar is een snelle en goede oplossing daar waar onderlinge verhoudingen onder druk staan. Conflicten op de werkvloeren leveren tenslotte buiten stress ook een verstoorde werksfeer op voor alle betrokkenen om de bedrijfsresultaten nog maar buiten beschouwing te laten.


Caroline Durieux heeft jarenlange (leidinggevende)ervaring opgebouwd bij nationale en internationale organisatie in binnenland en buitenland. Thans combineert zij haar werk als MfN registermediator gespecialiseerd in familiezaken met dat van zakelijk mediator. Haar ervaring met het oplossen van zakelijke conflicten, inlevingsvermogen in betrokkenen en mediation vaardigheden zet zij in om partijen te begeleiden in zowel Engels-, Spaans- als Nederlandstalige mediation.

Als u een afspraak wilt maken voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek dan kunt u mailen naar: mediator@carolinedurieux.com of telefonisch contact opnemen met Caroline Durieux op nummer 070 – 737 900 42.

Reacties uit de praktijk:

‘’Op een gegeven moment mondde elk gesprek met mijn compagnon uit in ruzie. Onze medewerkers hadden er last van en de omzet liep terug. We hebben een zakelijk mediator gevraagd ons te helpen in de communicatie. Er zijn nu heldere werkafspraken gemaakt, ik ken zijn ‘’rode knop’’ en hij die van mij. Elk half jaar bekijken we of gemaakte afspraken nog werken’’

‘’Eén van de maten wil uit de maatschap stappen. Omdat we al jaren samenwerken en veel in onderling overleg konden regelen, staat er weinig op papier. We moesten met elkaar in overleg, alleen lukt dat niet meer. Met behulp van Caroline zijn er uiteindelijk afspraken gemaakt. We zijn nu een jaar verder, en ik ga weer met plezier aan het werk. Ik kan iedereen mediation aanraden’’

“Ons bedrijf is in de fase gekomen van te groot voor het servet maar te klein voor het tafellaken. We willen graag een stap maken in onze onderneming maar het ontbreekt ons aan structuur om die stap te kunnen zetten. Met behulp van Caroline haar ondersteuning als mediator en haar jarenlange ervaring als kwaliteitsmanager (EFQM) bij KLM werken wij nu het door ons opgestelde (stappen)plan uit. Dat plan sluit aan bij hetgeen wij voorstaan en kunnen leveren maar voorziet ook in evaluatiemomenten om de ervaring die wij gaandeweg op doen, te verwerken in onze werkmethode. Er is ruimte gemaakt voor structureel overleg waardoor we onze kans van slagen zo groot mogelijk maken. Zo wordt een stap in onze onderneming ook niet alleen een stap voor ons als directie maar ook als mens. Je bent tenslotte nooit te oud om te leren.”